Dobrodošlica!

Želimo vam dobrodošlicu na HTML Dizajn forum. Ovaj forum je osnovan 21. 12. 2009. godine. Tema ovog foruma je da vas sto više uputi u html svijet, da uz pomoć html-a stvarate vlastite blogove, forume i web stranice. Na njemu možete naći mnogo html tutorijala i download programa za web dizajn. Mi se trudimo da taj vaš put u svijet html dizajn što više olakšamo, tako da možete naručiti html site samo za vaš forum ili blog. Treba samo da pročitate pravila i zabavljate se sa nama učeči i stvarajuči svoj sopstveni svijet onoko kako samo vi želite. To možete postići uz ovaj forum i uz vaš site koji već imate ili ćete ga imati. Uživajte!!!

HTML!

HTML, skraćenica od HyperText Markup Language, je standarizovani opisni jezik koji se koristi pri strukturiranju tekstova i multimedijalnih objekata u web stranice i elektronsku poštu. Kao modifikovanu i pojednostavljenu verziju SGML jezika, HTML standarizuje i održava World Wide Web Consortium (W3C).
Ova web stranica, kao i mnoge druge, su potpuno ili djelomično označene HTML jezikom. Iako se HTML znakovi (tags) često nazivaju kodom, tehnički HTML nije kod jer računarski kod su instrukcije koje od računara traže da izvrši određenu operaciju. Svrha HTML znakova je da se se struktura dokumenta "označi" tako da bi korisnikov agent (user agent), tj. Internet pretraživač mogao da prepozna strukturu dokumenta i ispravno je prikaže u prozoru Internet pretraživača kojeg korisnik koristi.

Za dodatno modifikovanje web stranica, do sada su izašli neki dodaci:
* CSS ili Cascading Style Sheets za izgled i položaj prezentacije
* Skriptni jezici (Javascript, VBScript) za omogućavanje dinamičnosti i interaktivnosti na web prezentacijama,
* DOM ili Document Object Model, koji označava vezu između skripte i elementa na stranici
Gore navedeni dodaci, u paketu sa HTML jezikom, ponekad se nazivaju DHTML ili Dinamični HTML.
Pored HTML-a, na Internetu danas postoje jezici koji se koriste da korisnikovom pretraživaču dostave HTML koji će zavisiti od toga šta je korisnik tražio. Kod se u tom slučaju izvršava na serverima i HTML koji je rezultat procesa biva dostavljen korisniku. Neki od ovih jezika su: ASP (Active Server Pages) i PHP (Hypertext Preprocessor).